marți, 7 aprilie 2015

POC 2014-2020: ghidul consultativ pentru Axa prioritara 2 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC)Ministerului Fondurilor Europene si Ministerul pentru Societatea Informationala au publicat versiunea consultativa a Ghidului Solicitantului pentru beneficiari privati pentru Axa prioritara 2 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva a Programului Operational Competitivitate (POC).

Axa prioritara 2 - TIC are o alocare financiara de 531 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), din care Actiunea 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii în domeniu prin dezvoltarea de clustere, are o alocare financiara de 59,7 milioane euro.

Tipuri de proiecte ce se pot finanta în cadrul actiunii 2.2.1
1. Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei românesti pentru integrarea pe verticala a solutiilor TIC;
2. Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltarii întregii industrii TIC la nivel national sau international.
Vor fi finantate proiectele ce asigura trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazata pe inovare, precum si colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC precum si în cadrul acestora în scopul obtinerii de produse inovatoare.
Vor fi sprijinite microîntreprinderile, întreprinderile mici si mijlocii sau consortiilor de microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.
Solicitantul trebuie sa demonstreze/argumenteze gradul de noutate al produselor/serviciilor TIC realizate în cadrul proiectului, în context national/international si aria de aplicabilitate a produselor/serviciilor (la nivelul regiunii de dezvoltare sau în afara acesteia).

Sprijinul se acorda pentru beneficiarii care desfasoara activitati în urmatoarele domenii (coduri CAEN):
·      2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
·      2612 Fabricarea altor componente electronice
·      263   Fabricarea echipamentelor de comunicatii
·      620   Activitati de servicii în tehnologia informatiei
·      721   Cercetare-dezvoltare în stiinte naturale si inginerie

Solicitantii trebuie sa fie:
·      Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii) din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC care îsi desfasoara activitatea în România.
sau
·      Consortii (parteneriate) de întreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC care îsi desfasoara activitatea în România.

Marimea finantarii acordate
Pentru un proiect valoarea finantarii nerambursabile este:
·      valoarea maxima 3.240.000 lei;
·      valoarea minima 1.600.000 lei.

Valoarea maxima a ajutorului de minimis care poate fi acordata unui beneficiar nu poate depasi echivalentul în lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali (care se refera la anul în curs si 2 ani anteriori).
Valoarea ajutorului de minimis nu poate depasi 20% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente proiectului

Durata maxima de implementare a proiectului (inclusiv depunerea ultimei cereri de rambursare), este de maxim 36 de luni.

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii TIC inovative prin:
·      Investitii în active corporale si necorporale în cadrul unei investitii initiale,
·      Investitii în cercetare industriala si dezvoltare experimentala,
·      Investitii în proiecte de inovare ale IMM-urilor,
·      Investitii în proiecte de inovare de proces si organizationale

Solicitantii trebuie sa isi asume o serie de angajamente. Cei care sunt interesati sa obtina o finantare nerambursabila prin acest program trebuie sa tina cont de faptul ca solicitantul trebui:
·      sa asigure contributia proprie din costurile eligibile si sa finanteze toate costurile neeligibile aferente proiectului;
·      sa finanteze toate cheltuielile pâna la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât sa se asigure implementarea optima a proiectului;
·      sa mentina proprietatea rezultatului proiectului si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare pe o perioada de cel putin 36 de luni dupa finalizarea proiectului si sa asigure functionarea permanenta, exploatarea si mentenanta rezultatului proiectului în perioada de implementare si de post implementare, cu exceptia perioadelor de mentenanta planificate.
·      sa achizitioneze dreptul de utilizare/licenta asupra aplicatiei software personalizate pentru care se solicita finantare pentru o durata de timp cel putin egala cu perioada de sustenabilitate a proiectului.
·      sa asigure obligatoriu garantia si mentenanta rezultatului proiectului prin contractul / contractele încheiate pe perioada implementarii cu diversi utilizatori ai rezultatului proiectului.

ATENTIE: beneficiarul finantarii poate fi obligat sa returneze finantarea nerambursabila in urmatoarele situatii:

·      în cazul în care beneficiarul da o declaratie falsa privind conditiile de realizare a proiectului;
·      lipsa justificarii efectuarii corecte/reale a cheltuielilor;
·      în cazul nerespectarii principiilor unui management financiar riguros (nerezonabilitatea costurilor)
·      nerespectarea prevederilor contractului privind informarea si publicitatea;
·      refuzul monitorizarii;
·      localizarea investitiei în afara României, în mai putin de 3 ani de la încheierea proiectului
·      mentinerea investitiei mai putin de 3 ani de la data finalizarii proiectului (înstrainarea, vânzarea sau gajarea activelor achizitionate prin proiect);
·      neatingerea obiectivelor mentionate în cererea de finantare (proportional);
·      nerealizarea activitatilor/proiectului mentionate în Cererea de finantare;
·      alte cazuri prevazute în contractul de finantare sau în prezentul ghid.

joi, 15 ianuarie 2015

OECD : cel mai bun proiect in domeniul antreprenoriatului din Romania

La finalul anului 2014 Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) a publicat un raport privind politicile incluzive pentru antreprenoriat în Europa (The Missing Entrepreneurs 2014). Raportul cuprinde o serie de recomandări si exemple de bună practică privind antreprenoriatul, precum si o listă cu cele mai bune proiecte din Europa.
OECD si Comisia Europeană au selectat si cel mai bun proiect în domeniul antreprenoriatului din România, acesta fiind proiectul “O sansă pentru cei din mediul Rural”, proiect implementat în perioada 2010 - 2013 de Fundatia CDIMM Maramures in colaborare cu Asociaţia Centru Harghita de Inovare şi Incubare în Afaceri. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 si a fost derulat in judetele Maramures si Harghita.

Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) este o organizație economică internațională ce are ca scop stimularea progresul economic și comercial mondial. OECD oferă o platformă pentru a compara experiențe politice si a găsi răspunsuri la problemele comune, ca de exemplu identificarea celor mai bune practici în domeniu economic.

The Missing Entrepreneurs 2014” este a doua ediţie dintr-o serie de rapoarte anuale care furnizează date și analize a politicilor cu privire la antreprenoriat, precum și despre barierele pe care anumite grupuri sociale de pe teritoriul Uniunii Europene le intâmpină în dezvoltarea afacerilor. Sunt analizate diverse politici de sustinere a antreprenoriatului precum si măsurile „pro-antreprenoriat”.
Raportul analizează start-up-uri și activități de auto-ocupare a forței de muncă, în special în rândul tinerilor, femeilor, seniorilor și a șomerilor.
„The Missing Entrepreneurs 2014” incearcă să identifice si posibile solutii care ar putea contribui la reducerea șomajului in Uniunea Europeană. Astăzi aproape 26 de milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt șomeri și caută în mod activ un loc de muncă. Una dintre solutiile posibile ar fi sprijinirea celor care nu au un loc de muncă pentru crearea unor mici afaceri, care să le permită câstigarea unui salariu decent (auto-ocuparea forței de muncă, cunoscută la noi si sub denumirea de “angajare pe cont propriu”).

OECD si Comisia Europeană au apreciat in mod deosebit pachetul complex de servicii pus la dispozitia persoanelor din mediul rural aflate in căutarea unui loc de muncă, de catre Fundatia CDIMM Maramures si partenerul său.
Persoanele interesate de demararea unor afaceri la tară au beneficiat de cursuri de instruire antreprenorială extrem de interesante si, in plus, echipe de consultanti ale Incubatoarelor de Afaceri din Baia Mare si Miercurea Ciuc au acordat consultantă de afaceri specializată potentialilor intreprinzători pentru a ii ajuta să isi pună in practica ideile de afaceri.
A fost extrem de bine apreciată initiativa de a familiariza potentialii oameni de afaceri din mediul rural cu facilitătile pe care Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC) le crează pentru micii intreprinzători, si eforturile depuse pentru a îi atrage pe potentialii antreprenori într-un portal de afaceri rural, cu functionalităti de tip B2C si B2B (www.ruralonline.ro).

Informatii detaliate despre aprecierile OECD referitoare la proiectul de sprijinire a antreprenoriatului rural derulat de Fundatia CDIMM Maramures se regăsesc la adresa http://www.oecd.org/cfe/the-missing-entrepreneurs-2014-9789264213593-en.htm


Potrivit informatiilor furnizate de managerul de proiect, dl. Vlad Pascu, organizatia continuă derularea unor activităti similare in cadrul unui nou proiect. Proiectul implementat în prezent este de mai mică amploare decât cel selectat de OECD, dar reprezentantii organizatiei speră că la finalul acestui an vor găsi partenerii potriviti pentru a initia un nou proiect de acest gen, la scară mai mare, pentru care să obtină o finantare prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.  

.