Instruirea angajatilor

Orice manager e constient de faptul ca intr-o firma e nevoie continua de instruire pentru ca angajatii sa faca fata noilor provocari ce apar ca urmare a schimbarilor tehnologice sau a schimbarii mentalitatii si cerintelor clientilor. Pregatirea si perfectionarea personalului se face prin intermediul unor cursuri de instruire care se finalizeaza cu o diploma cu recunoastere interna, care nu are o insemnatate deosebita pentru institutiile statului dar care uneori este foarte apreciata de firmele private sau a unor cursuri de formarea profesionala a adultilor care sunt autorizate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetarii.
Potrivit legii, formarea profesionala a adultilor se organizeaza prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfectionare, specializare, definite astfel:
    a) initierea - reprezinta dobandirea uneia sau mai multor competente specifice unei calificari conform standardului ocupational sau de pregatire profesionala;
   b) calificarea, respectiv recalificarea - reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dobandirea unui ansamblu de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice uneia sau mai multor ocupatii;
   c) perfectionarea, respectiv specializarea - reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competentelor în cadrul aceleiasi calificari, dobandirea de competente noi în aceeasi arie ocupationala sau într-o arie ocupationala noua, dobandirea de competente fundamentale/cheie sau competente tehnice noi, specifice mai multor ocupatii.
Codul muncii are o sectiune intreaga dedicata formarii profesionale (Titlul VI). Potrivit Art. 189 formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:
   a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara sau din strainatate;
   b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
   c) stagii de practica si specializare în tara si în strainatate;
   d) ucenicie organizata la locul de munca;
   e) formare individualizata;
   f) alte forme de pregatire convenite între angajator si salariat.
Mai mult decat atat, noul cod al muncii precizeaza ca angajatorii au obligatia de a organiza periodic astfel de cursuri.
Asa ca, managerii trebuie sa aiba in permanenta in vedere activitatea de instruire a angajatilor. Activitatea de instruire trebuie sa fie practic una continua, dar bineinteles asta nu inseamna ca in fiecare firma, in fiecare zi trebuie sa se organizeze cursuri. Formele instruirii continue pot fi diferite ca:
- instruirea la locul de munca, care are ca scop integrarea noului angajat, consolidarea si dezvoltarea cunostintelor;
- participarea la diverse reuniuni/conferinte profesionale;
- autoinstruirea (implicarea constienta si de sine statatoare a angajatilor pentru acumularea noilor cunostinte);
- forme organizate de instruire continua la nivel national si international.
Instruirea angajatilor, componenta a activitatii de management a resurselor umane, este o activitate complexa si foarte solicitanta, dar cei care doresc ca firma lor sa aiba succes trebuie sa acorde o atentie deosebita acestei activitati.
Pentru mai multe detalii va asteptam pe portalul e-manageri.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu